İlan Yayın Sözleşmesi

Ucuz Evden Eve NAkliyat İlan Ekleme Sözleşmesi


1. Ucuz Evden eve hizmetlerinden faydalanmak istiyorsanız, öncelikle kayıt formlarından herhangi birini doldurmanız ve Ucuz Evden eve üyelik sözleşmesi hükümlerine uymayı kabul ve taahhüt edilmesi gereklidir. İlgili Sözleşmeyi okuduktan sonra sözleşmeye onay verilebilinir ya da vazgeçilebilinir.

2. Ucuz Evden eve sözleşmeye onay veren kişilere internet ortamında farklı hizmetleri (ilan ekleme, firma üyelikleri, fiyat takipleri, vb.) sunmaktadır.

3. Kullanıcılar,

Ucuz Evden eve’nin kurumsal web sitesinde sunulan hizmetlerden yararlandığı sırada, ilan, kayıt ve fiyat formlarında yer alan bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgilerin gerekli olduğu durumlarda bilginin hatalı veya eksik olmasından doğabilecek zararlardan dolayı sorumluluğun kendisine ait olduğunu ve bu hallerde üyeliğinin veya aldığı hizmetin sona erebileceğini kabul ve taahhüt etmiştir.

Ucuz Evden eve’nin kurumsal web sitesinde sunulan hizmetlerin ve yazılımların telif hakkının Ucuz Evden eve'ne ait olduğunu, bu yazılımları ya da hizmetleri hiçbir şekilde izinsiz çoğaltıp dağıtmayacağını, yayınlamayacağını ve pazarlamayacağını kabul ve taahhüt etmiştir.

Ucuz Evden eve’nın kurumsal web sitesinde vermiş olduğu hizmetlerini kullandığında ileri sürdüğü şahsi fikir, düşünce ve ifadelerin, Ucuz Evden eve ortamına eklediği dosyaların sorumluluğunun kendisine ait olduğunu ve Ucuz Evden eve'nın bu dosyalardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını kabul ve taahhüt etmiştir.

Ucuz Evden eve’nın kurumsal web sitesinin geneline zarar verecek veya Ucuz Evden eve’nı başka sitelerle mahkemelik duruma getirebilecek herhangi bir yazılım veya dosya bulunduramayacağını, paylaşamayacağını ve cezai bir durum doğarsa tüm cezai sorumlulukları üstüne aldığını kabul ve taahhüt etmiştir.

Ucuz Evden eve’nın kurumsal web sitesinde verilen hizmetlerde bazı hallerde 18 yaşından büyüklere özel bilgilerin yer alabileceğini ve bazı servislerin 18 yaşından küçükler tarafından kullanılmayacağını ve 18 yaşından küçük olanların bu servislere üye olamayacağını ve bu servisleri kullanamayacağı, aksi halde Ucuz Evden eve'nın sorumlu olmayacağını kabul ve taahhüt etmiştir.

Ucuz Evden Eve Nakliyat Portalı’nın kurumsal web sitesindeki hizmetlerden faydalanırken kaybolacak, ve/veya eksik alınacak, yanlış adrese iletilecek bilgi, mesaj ve dosyalardan Ucuz Evden eve'nın sorumlu olmayacağını kabul ve taahhüt etmiştir.

Ucuz Evden eve’nın kurumsal web sitesinde sunulan hizmetlere Ucuz Evden eve tarafından belirlenen şekil dışında ve yetkisiz şekilde ulaşmamayı ve yazılım ile servislerin özelliklerini hiçbir şekilde değiştirmemeyi, değiştirilmiş olduğu belli olanları kullanmamayı ve sözü geçen maddelere uymadığı durumlarda Ucuz Evden eve’nın uğrayabileceği tüm maddi ve manevi zararları ödemeyi kabul ve taahhüt etmiştir.

Üye ve kullanıcı verilerinin Ucuz Evden eve’nın ihmali görülmeden yetkisiz kişilerce okunmasından (üyenin bilgilerini başka kişiler ile paylaşması, siteden ayrılırken çıkış yapmaması, vb. durumlardan) dolayı gelebilecek zararlardan ötürü Ucuz Evden eve'nın sorumlu olmayacağını kabul ve taahhüt etmiştir.

Tehdit edici, ahlak dışı, ırkçı, ayrımcı, Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına, vatandaşı olduğu diğer ülkelerin yasalarına ve uluslararası anlaşmalara aykırı mesajlar ve bilgiler göndermemeyi kabul ve taahhüt etmiştir.

Ortama eklenecek yazışmaların, konu başlıklarının, rumuzların, genel ahlak, görgü ve hukuk kurallarına uygun olmasını kabul ve taahhüt etmiştir.

Diğer kullanıcıları taciz ve tehdit etmemeyi kabul ve taahhüt etmiştir.

Diğer kullanıcıların servisi kullanmasını etkileyecek şekilde davranmamayı kabul ve taahhüt etmiştir.

Ucuz Evden eve’nın kurumsal web sitesindeki diğer kullanıcıların bilgisayarındaki bilgilere ya da yazılıma zarar verecek bilgi veya programlar göndermemeyi kabul ve taahhüt etmiştir.

Ucuz Evden eve’nın kurumsal web sitesindeki hizmetleri kullanarak elde edilen herhangi bir kayıt veya elde edilmiş malzemelerin tamamı ile kullanıcının rızası dahilinde olduğunu, kullanıcı bilgisayarında yaratacağı arızalar, bilgi kaybı ve diğer kayıpların sorumluluğunun tamamı ile kendisine ait olduğunu, servisin kullanımından dolayı uğrayabileceği zararlardan dolayı Ucuz Evden eve'ndan tazminat talep etmemeyi kabul ve taahhüt etmiştir.

Ucuz Evden eve'ndan izin almadan Ucuz Evden eve kurumsal web sitesindeki hizmetlerini ticari ya da reklam amacıyla kullanmamayı kabul ve taahhüt etmiştir.

Ucuz Evden eve’nın, dilediği zaman veya sürekli olarak tüm sistemi izleyebileceğini kabul ve taahhüt etmiştir.

Kurallara aykırı davrandığı takdirde Ucuz Evden eve'nın gerekli müdahalelerde bulunma, üyeyi ve kullanıcıyı servis dışına çıkarma, kullanıcı engelleme ve üyeliğe son verme hakkına sahip olduğunu kabul ve taahhüt etmiştir.

Ucuz Evden eve'nın, kendi sistemini ticari amaçla kullanabileceğini kabul ve taahhüt etmiştir.

Kanunlara göre postalanması yasak olan bilgileri postalamamayı ve zincir posta, yazılım virüsü (vb.) gibi gönderilme yetkisi olmayan postaları dağıtmamayı kabul ve taahhüt etmiştir.

Başkalarına ait olan kişisel bilgileri kayıt etmemeyi, kötüye kullanmamayı kabul ve taahhüt etmiştir.

Üye e-posta ve şifresiyle ya da başkasının adına yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisinin sorumlu olduğunu kabul ve taahhüt etmiştir.

Üyeliğini tek taraflı olarak iptal ettirse bile bu iptal işleminden önce, üyeliği sırasında gerçekleştirdiği faaliyetlerden sorumlu olacağını kabul ve taahhüt etmiştir.

Tüm bu maddeleri daha sonra hiçbir itiraza mahal vermeyecek şekilde okuduğunu kabul ve taahhüt etmiştir.

4. Ucuz Evden eve'nın sahip olduğu haklar,

Ucuz Evden eve herhangi bir zamanda sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Sistemin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı Ucuz Evden eve’nın üyelerine, kullanıcılarına veya üçüncü şahıslara karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır. Ucuz Evden eve, servislerinin her zaman ve her şart altında zamanında, güvenli ve hatasız olarak sunulacağını, servis kullanımından elde edilen sonuçların her zaman doğru ve güvenilir olacağını, servis kalitesinin herkesin beklentilerine cevap vereceğini taahhüt etmez.

Ucuz Evden eve, kendi sitesi üstünden yapılan ve zarar doğurabilecek her türlü haberleşmeyi, yayını, bilgi aktarımını istediği zaman kesme hakkını ve gereken koşullar oluştuğu takdirde üye mesajlarını silme, üyeyi servislerden menetme ve üyeliğine son verme hakkına sahiptir.

Ucuz Evden eve, üyelerinin bilgilerini aşağıda belirtilen koşullardan birinin ya da hepsinin gerçekleşmesi halinde ilgili resmi merciler ile paylaşma hakkına sahiptir:

Resmi makamlardan üyeye yönelik suç duyurusu ya da resmi soruşturma talebi gelmesi durumunda

Üyenin sistemin çalışmasını engelleyecek bir sabotaj ya da saldırı yaptığının tespit edilmesi durumunda

Üyeliği sözleşmede belirtilen sebeplerden dolayı iptal edilmiş bir üyenin yeniden üye olarak sözleşme ihlalini tekrarlaması durumunda

Ucuz Evden eve üyelerin dosyalarının saklanması için uygun göreceği büyüklükte kota tahsisi yapabilir. İhtiyaca göre kotaları artırma ve azaltma yetkisini saklı tutar.

Ucuz Evden eve üyelerinin kurumsal web sitesinde verilen hizmetlerden yararlanmaları sırasında ortamda bulunduracakları dosyaların, mesajların, bilgilerin bazılarını veya tamamını uygun göreceği periyotlarla yedekleme ve silme yetkisine sahiptir. Yedekleme ve silme işlemlerinden dolayı Ucuz Evden eve sorumlu tutulmayacaktır.

Ucuz Evden eve kendi ürettiği ve/veya dışarıdan satın aldığı bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerin mülkiyet ve mülkiyetten doğan telif haklarına sahiptir.

Ucuz Evden eve üyelerinin ve kullanıcılarının ürettiği ve yayınlanmak üzere kendi iradesiyle sisteme yüklediği bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik, resim vb. eserleri tanıtım, duyurum amacı ile yayınlama ve/veya site içerisinde Ucuz Evden eve tarafından uygun görülecek başka bir adrese taşıma haklarına sahiptir. Yayınlanan bu bilgilerin başka kullanıcılar tarafından kopyalanması ve/veya yayınlanması ihtimal dahilindedir. Bu hallerde üye, Ucuz Evden eve'ndan telif ve benzeri hiçbir ücret talep etmeyecektir. 

Ucuz Evden eve, üyenin ilettiği kişisel bilgilerin içerik sağlayıcılar ve web servisleri kullanıcılarına üyenin özlük haklarını taciz etmeyecek şekilde gerekli iletişim, tanıtım ve reklam amaçlar için kullandırılması konusunda tam yetkilidir.

Ucuz Evden eve, üyenin başka web sitelerine geçişini sağlayabilir. Bu taktirde üye geçiş yapacağı sitelerin içeriğinden Ucuz Evden eve'nın sorumlu olmadığını kabul eder.

Ucuz Evden eve, ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla üyelere haber vermek zorunda olmadan iş bu sözleşmenin uygulamasında değişiklikler yapabileceği gibi mevcut maddelerini değiştirebilir, iptal edebilir veya yeni maddeler ilave edebilir.

Ucuz Evden eve’nın kurumsal web sitesinde sunmuş olduğu hizmetlerini zaman içerisinde üyelik gerektiren bir duruma dönüştürülebilir. Ucuz Evden eve ilave hizmetler açabilir, bazı hizmetlerini kısmen veya tamamen değiştirebilir veya ücretli hale dönüştürebilir.

5. Bu sözleşmeyle ilgili olarak çıkabilecek ihtilaflarda öncelikle bu sözleşmedeki hükümler, hüküm bulunmayan hallerde ise Türk Kanunları (BK, TTK, HUMK, MK vb.) uygulanacaktır.

6. İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde Antalya  Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.

7. Kullanıcı kayıt formunu doldurup formun altında bulunan “kabul ediyorum” butonunu tıkladığında bu sözleşme taraflar arasında süresiz olarak yürürlüğe girer

8. Ucuz Evden eve dilediği zaman bu sözleşmeyi sona erdirebilir.